Rotačné Plochy - O projekte
Menu Content/Inhalt
Úvod arrow O projekte

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Kto je pripojený?

Štatistika stránky

Členov: 834
Správ: 326
Odkazov na stránky: 29
Návštevníkov: 3122707
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
STREDNÉ ŠKOLY
VYSOKÉ ŠKOLY

Názov

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Využitie Informačno Komunikačných Technológií
pri vyučovaní témy ROTAČNÉ PLOCHY na všetkých úrovniach vzdelávania

Dizertačná práca

 

PaedDr. Miroslav TISOŇ, PhD.

školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

Ciele

Ciele práce:

 • Vytvoriť elektronické učebné materiály (riešené príklady, zbierky úloh, pracovné listy) s témou Rotačné plochy, vhodné pre žiakov a študentov na všetkých úrovniach vzdelávania.

 • Vytvoriť animácie, aplety a prezentácie na zvýšenie názornosti pri výučbe tejto témy.

 • Overiť efektívnosť e-learningového vyučovania (s využitím pripravovanej stránky) na hodinách matematiky a deskriptívnej geometrie v tematických celkoch obsahujúcich rotačné plochy.

Podpora

Tento projekt podporili:

 • r. 2006-2007: ESF - JPD 3 BA 2005/1-043, Centrum Projektovej Podpory Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Udelenie výskumného štipendia na obdobie 6 mesiacov.
 • r. 2008: Pridelenie Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov č. 405/2008 na obdobie od 14. marca 2008 do 15. decembra 2008.
 • r. 2009: Pridelenie Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov č. 418/2009 na obdobie od 14. marca 2009 do 15. decembra 2009.

Poďakovania

Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a neustále prispievajú k realizácií tohto projektu. Menovite:

 • RNDr. Soni Kudličkovej, PhD. (FMFI UK)
 • doc. RNDr. Ivanovi Trenčanskému, PhD. (FMFI UK)
 • Mgr. Monike Vojtašákovej (FMFI UK)
 • členom Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky FMFI UK
 • PaedDr. Kataríne Poláčikovej (ZŠ Brezovica)
 • Ing. Daniele Putškovej (ZŠ Trstená)
 • Mgr. Andrejovi Fridrichovi (ZŠ Mariánska, Prievidza)
 • RNDr. Viere Kompanovej (Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo)
 • RNDr. Petrovi Toporovi (FMFI UK)
 • PaedDr. Milanovi Moravčíkovi (FMFI UK)
 • Ing. Michalovi Čulovi (Materialovotechnologická fakulta STU v Trnave)
 • a všetkým, na ktorých som zabudol ...

a v neposlednom rade ďakujem všetkým aktívnym návštevníkom, ktorí príspeli svojim komentárom, odpoveďou vo fóre, či odkazom v knihe návštev...

PaedDr. Miroslav Tisoň, PhD.