Rotačné Plochy - 9. Príklad - Valec, Objem
9. Príklad - Valec, Objem
Napísal Administrator   
Určte hrúbku mosadznej rúrky (1cm3 má hmotnosť 8,5 g), ktorej dĺžka je 60 cm, vonkajší obvod 3,2 cm a hmotnosť 94,956 g.
Zdroj [24 (s51/cv6)]

 Riešenie

Zápis:
v=60 cm
o1=3,2 cm /vonkajší
m=94,956 g
ρ=8,5 g/cm3
h=?

Začneme zápisom.
h=r1-r2 Hrúbku h vypočítame ako rozdiel vonkajšieho r1 a vnútorného polomeru r2.
 

o1=2πr1

3,2 = 2.3,14.r1

3,2:6,28=r1

0,51 cm=r1

Vonkajší polomer r1 vypočítame z daného vonkajšieho obvodu o1 rúrky.
r2=? Aby sme vypočítali vnútorný polomer r2, musíme najskôr vypočítať objem vnútorného valca V2.
 

V=V1-V2

V2=V1-V

Objem V rúrky je rozdiel objemov vonkajšieho V1 a vnútorného V2 valca.
Vyjadríme objem vnútorného V2.

 

V1=πr12v

V1=3,14.0,512.60

V1=49 cm3

Vypočítame objem vonkajšieho valca V1 (poznáme polomer r1 a výšku v)

V=m:ρ

V=94,956 : 8,5

V=11,17 cm3

Objem V celej rúrky vypočítame s využitím danej hmotnosti m a hustoty ρ.

V2=49-11,17

V2=37,83 cm3

Vypočítame objem vnútorného valca V2.
 

V2=πr22v

37,83=3,14.r22.60

37,83=188,4.r22

0,2=r22

0,45 cm=r2

Vypočítame vnútorný polomer r2 rúrky.

h=0,51-0,45

h=0,06 cm

Vypočítame hrúbku h rúrky.
Hrúbka mosadznej rúrky je 0,06 cm. Napíšeme odpoveď.

 Výsledok

Hrúbka mosadznej rúrky je 0,06 cm.

Pozri tiež: 3. Úloha - Valec, Objem, Povrch
19. Úloha - Valec, Povrch
63. Úloha - Kužeľ, Objem
33. Úloha - Valec, Povrch, Objem
39. Úloha - Rotačný kužeľ, Objem
Komentárov
Vyhľadávanie RSS
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."