Rotačné Plochy - Rotačná plocha
Rotačná plocha
Napísal Administrator   

1

Zvoľme v priestore priamku o a čiaru K (rovinnú alebo priestorovú), ktorá nie je časťou a neleží v rovine kolmej na priamku o.

2

Plochu R, ktorá vznikne rotáciou čiary K okolo priamky o o uhol ν z intervalu <0,2π> nazývame rotačná plocha.

Priamku o nazývame os rotácie, čiaru K tvoriaca čiara plochy.

3

Rovinu prechádzajúcu osou o rotačnej plochy nazývame meridiánová rovina. Je rovinou súmernosti plochy. Každá rotačná plocha má nekonečne veľa rovín súmernosti, a teda aj meridiánových rovín. Rez rotačnej plochy meridiánovou rovinou nazývame meridián. Je to dvojica rovinných čiar súmerných podľa osi o plochy.

Poznámka: V Mongeovom premietaní meridiánovú rovinu rovnobežnú s nárysňou nazývame hlavná meridiánová rovina a rez rotačnej plochy touto rovinou hlavný meridián.


Pozri tiež: 41. Úloha - Všeobecná, Zobrazenie plochy, Mongeovo premietanie
5. Príklad - Rez plochy, Dotyčnica rezu
45. Úloha - Všeobecná, Dotykové útvary, Mongeovo premietanie
42. Úloha - Všeobecná, Bod na ploche, Zobrazenie plochy, Mongeovo premietanie
6. Príklad - Dotyková rovina
Komentárov
Vyhľadávanie RSS
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."